شهردار کرمان در جلسه شورای شهر:

قراردادهای شهرداری با خاتم منتشر می‌شود/افکار عمومی انتظار داشت بخشی از هزینه‌ پروژه‌های شهری را دولت تأمین کند/ قرار بود پروژه‌ها دو ساله انجام و دو سال بعد هم شهرداری هزینه‌ها را پرداخت کند

عالم زاده گفت: با توجه به راه اندازی سامانه شفاف سازی شهرداری از معاونت مالی و معاونت فنی خود می خواهم کلیه قرارداد ها ، مصوبات ، صورت وضعیت ها، ارقام ریالی و پرداخت هایی که صورت گرفته است را ظرف 10 تا 15 روز آینده روی سایت بارگذاری کنند که مردم کرمان از عملکرد نمایندگان خود در شورا و ما که وظیفه اجرایی داریم مطلع شوند .

ادامه خبر

سبک زندگی

فرهنگ و هنر

سیاسی