واکنش مرعشی به شایعه دریافت وام 7هزار میلیاردی از سوی شرکت عمران کرمان:

هیچ وامی به من در پروژه عمران کرمان تعلق نگرفته است/ تمام مقامات، استاندار و نمایندگان مجلس از این پروژه حمایت کردند/ وامی که هنوز پرداخت نشده چگونه می‌تواند موجب فساد شود/در این پروژه هیچ شخص حقیقی ذی‌نفع نیست

ادامه خبر

اطلاعیه سازمان عمران کرمان درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی

نقش آقای مرعشی، راهنمایی و مشورت برای موفقیت طرح بوده است/ نقش کشاورز تأمین زمین با برخورداری از ۷۰ درصد سود سالیانه و نقش سازمان عمران کرمان انجام مطالعات و تأمین وثایق است/ این طرح با مشورت و تائید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است

ادامه خبر

سبک زندگی

فرهنگ و هنر

سیاسی