احیاء طراوت فوتبال با برگزاری جام سردار شهید سلیمانی و شهید پورجعفری در استان/جام باشگاه‌های کرمان برای عبور از سد کرونا

جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حسین پورجعفری که با هدف عبور از سد کرونا و بازگرداندن طراوت فوتبال در سطح شهرستان‌های استان پهناور کرمان همراه بود، با کیفیت مطلوب برگزار شده و به مرحله سوم خود رسیده است.

ادامه خبر

حیدری، عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال عنوان کرد:

تغییر و استانداردسازی اساسنامه هیات های استان‌ها در دستور کار است/ افزایش سهم هیات های کم برخوردار از درآمدهای فدراسیون

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال گفت: تغییر اساسنامه هیات‌های فوتبال استان‌ها در دستور کار کمیته امور استان‌هابا هماهنگی تدوین مقرارات قرار گرفته است.

ادامه خبر

...ادامه اخبار

سبک زندگی

فرهنگ و هنر

سیاسی